15 joulu 2017

Kyytiin-hankkeen sisällöstä ja tuloksista julkaistu raportti

0 Comment

Kyytiin-hankkeen sisällöstä, tuloksista, havainnoista ja jatkotoimenpide-ehdotuksista on laadittu raportti syksyllä 2017. Raportti keskittyy kuvailemaan hankkeen toteuttamista kuntahallinnon näkökulmasta, unohtamatta ELY:n, yritysten ja kyläläisten näkökulmaa.

Teksti sopii kaikille maaseudun julkisen henkilöliikenteen parissa työskenteleville. Raportti herättänee ajatuksia ja ideoita kunnissa, ELY:issä ja muussa valtionhallinnossa sekä yrityksissä työskenteleville sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Antoisia ja inspiroivia lukuhetkiä! Kehitetään maaseudun liikennettä ja kuljetuksia yhdessä ja avoimesti, ideoita ja kokemuksia jakaen!

Raportin voit ladata klikkaamalla tästä

Lisätietoa
Hankekoordinaattori/projektipäällikkö
Heli Siirilä
p. 040 7494303
@ heli.siirila(at)uwasa.fi

Lisätietoa KYYTIIN!-hankkeesta tästä

[top]