03 touko 2018

Tiedote: Elinkeinoelämän odotukset erittäin hyvät Kaustisen seudulla

0 Comment

Kaustisen seudun elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymät seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana ovat varsin myönteiset. Seudulla on suunnitteilla merkittäviä investointeja mm. kaivosalalla ja biotaloudessa, mikä näkyy erityisen positiivisina odotuksina myös TEM:in Alueelliset kehitysnäkymät Kevät 2018 –katsauksessa. Elinkeinoelämän odotetaan olevan seuraavan 6 kuukauden aikana paljon paremmalla tasolla kuin aikaisemmin. Myös pk-yritysbarometrissa seudun yleiset suhdannenäkymät ovat hyvät, neljännes alueen yrityksistä pyrkii kasvamaan joko voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan.

Tiedote: Kaustisen seudun näkymät kevät 2018

[top]