03 syys 2018

Seudulliselle yhteistoiminnalle vahva tahtotila

0 Comment

Kaustisen seudun tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä pohdittiin laajalla kokoonpanolla 23.8. Halsuan Masalassa. Koolla oli seutukunnan jäsenkuntien luottamusmiehiä ja kunnanjohtajat sekä Kaustisen seutukunnan, KaseKa:n ja Kasenetin henkilöstöä.

Aluetta koskevan rakennemuutoksen, haasteiden ja mahdollisuuksien sekä julkisen hallinnon uudistusten vuoksi seutukunnan kokoavalle ja aluetta laajasti kehittävälle tehtävälle nähtiin vahva tarve. Seutukunnan kautta kehittämistoimintaan ja edunvalvontaan saadaan leveämmät hartiat, lisää osaamista ja resursseja. Pienten maaseutukuntien yhteistoiminnalle nähtiin entistä enemmän tarvetta niin edunvalvonnassa, alueen vetovoiman parantamisessa kuin elinkeinojen kehittämisessä. Seutukunnan toimintamallia arvioidaan vielä syksyn aikana ja tarvittaessa siihen tehdään toimintaa parantavia muutoksia.

Lisätietoja tästä

[top]