14 marras 2018

Suurhankkeet tulevat – olemmeko valmiita?

0 Comment

Kaustisen seudulla on valmistelussa tuulivoimaan ja kaivostoimintaan liittyviä suurhankkeita, joiden investointien arvo on vähintäänkin satoja miljoonia euroja ja työpaikkavaikutukset jopa satoja henkilötyövuosia. Näiden lisäksi alueen yritykset kasvavat vauhdilla tarviten nyt ja jatkossa yhä enemmän osaavia tekijöitä.

Mitkä ovat tämän mullistavan kehityksen todelliset vaikutukset seudulle? Miten hyödynnämme avautuvat mahdollisuudet seudun ja kuntien elinvoiman kasvuksi, yritysten liiketoiminnaksi sekä viime kädessä asukkaiden lisäämiseksi?

Kaustisen seutukunta on käynnistänyt KASE Kasvuohjelma -hankkeen, jolla arvioidaan suurhankkeiden kokonaisvaikutukset, laaditaan keinoja sisältävä kasvuohjelma ja toteutetaan osaavan työvoiman hankintaan liittyvä kokeilu.

Hankkeessa osatoteuttajana toimii Kokkolan Yliopistokeskus KYC ja yhteistyökumppaneina laajasti alueen toimijoita ja yrityksiä. Hanketta rahoittavat seudun kunnat ja Keski-Pohjanmaan liitto ns. AIKO-rahoituksella. Hanke päättyy 30.4.2019.

Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Timo Pärkkä.

Lisätiedot:

Petri Jylhä, p. 050 551 3030, petri.jylha(at)kaustisenseutukunta.fi

Timo Pärkkä, p. 040 757 3519, timo.parkka(at)kaustisenseutukunta.fi

[top]