05 joulu 2018

Seutukunnan toiminnan yhtiöittämisvalmistelut käynnistyvät

0 Comment

Kaustisen seutukunnan Seutuvaltuusto päätti aiemmin tänä vuonna seutuorganisaation roolin ja tavoitteiden kehittämisestä. Kehittämisjohtaja Petri Jylhä on vetänyt uudistamisprosessia toukokuun puolivälistä alkaen virkavapaalta palattuaan. Prosessia on viety eteenpäin seutukunnan henkilöstön valmistelulla, johtoryhmän kokouksissa ja kahdessa seutuseminaarissa. Keskusteluja on käyty myös yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien kanssa ulkopuolisten näkemysten saamiseksi.

Valmistelun lopputuloksena Seutuvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2018 käynnistää välittömästi Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta -lautakunnan toiminnan yhtiöittämiseen tähtäävät valmistelut. Tavoitteena on, että Kaustisen seutukunnan toimintamalli vaihtuisi Lestijärven kunnan lautakunnasta nykyisen yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntien omistamaksi kehitysyhtiöksi.

Pääosa seutukunnan toiminnasta siirtyisi uudelle yhtiölle 1.1.2020 alkaen.

Seutuvaltuusto päätti samalla myös käynnistää Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta -lautakunnan toiminnan päättämiseen liittyvän suunnittelun siten, että lautakunta voidaan lakkauttaa ennen seuraavia kuntavaaleja huhtikuussa vuonna 2021.

Yhtiöittämiseen liittyvät valmistelut toteutetaan vuoden 2019 aikana. Valmisteluprosessin aikana täsmennetään tulevan yhtiön tavoitteet, tehtävät ja palvelut sekä laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja sopimukset. Yhtiön perustamisesta päätettäisiin tämän vaiheen jälkeen erikseen seutuvaltuuston ja kuntien toimesta. Tavoitteena on, että esitys kehitysyhtiön perustamisesta tuodaan seutuvaltuustolle ja edelleen Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnille syksyllä 2019.

Yhtiömallilla nähdään olevan etuja verrattuna toimintaan kunnan lautakuntana. Kuntien omistama osakeyhtiö vastaisi toimintamalliltaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yhtiömuotoisella toiminnalla omistajakunnille voidaan myös tarjota läpinäkyvämpi ja selkeämpi rahoitus-, tilaus- ja toimitusprosessi. Osakeyhtiöllä on ketterä hallinto- ja toimintamalli, joka on eduksi yrityspalveluiden ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Yhtiö -mallilla on myös parempi valmius oman osaamisen ja palvelujen myyntiin ulkopuolisille tahoille.

 

 Lisätiedot:

 Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Esko Ahonen, seutukunnan johtoryhmän puheenjohtaja, p. 050 3823 201, esko.ahonen@lestijarvi.fi

Riitta Huusko, seutuvaltuuston puheenjohtaja, Veteli, riitta.huusko@veteli.fi, p. 040 779 1680

[top]