17 joulu 2019

Timo Pärkkä projektipäälliköksi Yritysverkostojen kehittäminen -hankkeeseen

0 Comment
KASE Kasvuohjelma: Yritysverkostojen kehittäminen -hanke auttaa yrityksiä pääsemään mukaan seudulla käynnistyviin suurhankkeisiin

Kaustisen seudulla on käynnistymässä yhteisarvoltaan lähes 1,5 mrd:n euron arvosta suurhankkeita tuulivoimaan ja kaivostoimintaan. Hankkeiden työllistävä vaikutus investointivaiheessa on jopa tuhansia henkilötyövuosia ja pysyvät vaikutukset vähintään satoja henkilötyövuosia. Alueen hyötyminen käynnistyvistä suurhankkeista riippuu yritysten kyvyistä ja valmiuksista päästä niihin mukaan. Hanke edistää yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää alueen yrityspalveluja uusiin tarpeisiin.

Hankkeessa edistetään yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista, lisätään yritysten osaamista ja edistetään uuden yritystoiminnan käynnistymistä. Toisena kokonaisuutena hankkeessa kehitetään alueen yrityspalveluita uuteen tilanteeseen erityisesti osaamisen ja yrityspalveluverkoston hyödyntämisen näkökulmasta.

Timo Pärkkä on valittu hankkeen projektipäälliköksi 16.12.2019. Pärkkä on koulutukseltaan filosofian maisteri. Pärkkä on viimeksi toiminut Kaustisen kunnan kehittämiskoordinaattorina. Hän on toiminut aiemmin useita vuosia yrittäjänä, yritysten kehittämistehtävissä ja monissa kehittämishankkeissa Oulun yliopistossa ja Kaustisen seutukunnassa. Pärkkä aloittaa tehtävässään 1.1.2020.

”Toivotan Timon ilolla tervetulleeksi seututiimiimme! Timolla on tarvittavaa osaamista, kokemusta ja laaja-alaista näkemystä alueemme kehittämiseen. Lisäksi Timolla on suuri innostus kehittää kotiseutua. Hän on myös heti valmis ottamaan projektin hoitoonsa, koska hän tuntee hyvin alueen elinkeinoelämää, alkavien suurhankkeiden taustat ja toimijat sekä myös seutukunnan ja kuntien henkilöstöä”, kiittelee seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä.

”Tartun suurella innolla tehtävään! Hanke jatkaa aiemmin vetämäni KASE Kasvuohjelma selvitystyön tulosten pohjalta. On hienoa, että saan olla myös mukana viemässä näitä asioita eteenpäin seudullamme. On tärkeää varmistaa yritystemme edellytyksiä vastata tuohon positiiviseen haasteeseen, minkä kohta käynnistyvät suurhankkeet luovat. Kaustisen seutukunta on alueena ja organisaationa tuttu. Hanke edellyttää sellaista monialaista kehittämisotetta, jota olen eri rooleissa voinut toteuttaa aiemminkin”, toteaa Timo Pärkkä.

Lisätiedot:

Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, p. 050 551 3030, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Timo Pärkkä, projektipäällikkö, p. 040 757 3519, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

[top]