Projektipäällikkö KYYTIIN2 -hanke

 

Haemme KYYTIIN2 -hankkeelle projektipäällikköä

KYYTIIN2 -hankkeen tavoitteena on tarttua liikennealan muuttuvaan lainsäädäntöön, jotta kuljetusalan pk-yritykset voivat hyödyntää muuttuvat olosuhteet liiketoimintansa kehittämiseksi, muut pk-yritykset voivat keskittyä ydintoimintaansa ulkoistamalla kuljetustarpeitaan, julkisesta sektorista erityisesti kunnat voisivat saada tehokkuutta hankkimiensa kuljetusten organisointiin ja yksityishenkilöillä paranisivat liikenteen ja kuljetusten palvelut. Muutoksessa keskeistä on ottaa käyttöön digitaaliset menetelmät kuljetusten tilaamiseen, tarjontaan, maksamiseen ja toteuttamiseen. Tätä kokeillaan piloteissa. Hankkeessa jalkaudutaan kuljetusalan pk-yrityksiin, muihin yrityksiin ja kuljetuksia hankkivien julkisen sektorin yksiköihin. Hankkeessa tehdään lisäksi yhteistyötä kuntien, Soiten ja tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeen taustalla on jo toteutettuja kehittämistoimia. Hanketta rahoittavat kunnat ja Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR).

Projektipäällikön tehtävänä on vastata kokonaisvaltaisesti projektin toteuttamisesta ja toimia kehittämisasiantuntijana. Tukea yritysten tavoittamiseen saa yritysasiantuntijalta. Hallinnollisten tehtävien tukena on projektisihteeri.

Toivomme valittavalta henkilöltä osaamista logistiikasta erityisesti kuljetusten osalta sekä tietoisuutta toimialalla käytettävistä teknisistä järjestelmistä ja palvelualustoista. Arvostamme näyttöjä onnistuneista kehitt

ämishankkeiden läpiviennistä yksityisellä tai julkisella sektorilla sekä soveltuvaa korkeakoulutusta.

Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja, 0365-käytön osaamista sekä oma-aloitteista ja aktiivista työnotetta. Työn hoidon vaatimuksena on ajokortti ja auton käyttömahdollisuus.

Tehtävä on määräaikainen sidottuna projektin toteutusaikatauluun. Projekti on suunniteltu päättyväksi 31.12.2021. Projektipäällikön toivotaan aloittavan työssään mahdollisimman pian. Tehtävä on kokoaikainen ja siinä on koeaika. Työpisteen sijainti on sovittavissa seutukunnan toiminta-alueen eri kuntiin. Palkka on kokonaispalkka ja hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Työehdoissa noudatetaan KVTES:a.

 Tarjoamme konkreettista kuljetuspalvelujen ja alueellisen logistiikan kehittämistyötä – tervetuloa mukaan kannustavaan tiimiimme! Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo sähköpostitse 11.2.2019 mennessä osoitteeseen: minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Lisätiedot:
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi, p. 050 551 3030
Minna Kauppinen, kehittämispäällikkö, minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi, p. 050 500 2102

Hakuilmoitus