Seutuseminaari 23.8.2018

Seudulliselle yhteistoiminnalle vahva tahtotila

Kaustisen seudun tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä pohdittiin laajalla kokoonpanolla 23.8. Halsuan Masalassa. Koolla oli reilut 30 henkilöä: seutukunnan jäsenkuntien (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) luottamusmiehiä ja kunnanjohtajat sekä Kaustisen seutukunnan, KaseKa:n ja Kasenetin henkilöstöä. Tilaisuudessa pidettiin alustuksia seudun nykytilasta, vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuudesta, joiden perusteella käytiin keskustelua.

Seminaarissa todettiin, että tärkeimpiä kehittämiskohteita on seudun vetovoiman parantaminen nykyisten asukkaiden pitämiseksi ja uusien saamiseksi. Työpaikkojen lisäksi tarvitaan toimivia peruspalveluja ja harrastusmahdollisuuksia.

Seudun yritystoiminnan tilanne on hyvä ja investointeja on tehty kuluvana vuonna merkittävästi. Yrityksissä on työvoiman tarvetta ja lähitulevaisuudessa tarve kasvaa, mikäli suunnitellut suurhankkeet käynnistyvät Kaustisen, Toholammin ja Lestijärven ympäristöissä. Tuulivoiman ja litiumtuotannon odotetaan tuovan alueelle huomattavasti työpaikkoja ja lisäävän yritysten liiketoimintaa. Parhaillaan myös alueen nykyisistä yrityksistä eläköityy työntekijöitä enemmän kuin tilalle on tulossa. Tilannetta hankaloittaa edelleen se, että alueelta muuttaa pois työssä olevia, koulutettuja nuoria ja nuoria aikuisia. Yrittämisen mahdollisuudet ovat hyvät ja yrityksiä perustetaan entiseen tahtiin, mutta toimiville yrityksille on hankala löytää jatkajia.

Aluetta koskevan rakennemuutoksen, haasteiden ja mahdollisuuksien sekä julkisen hallinnon uudistusten vuoksi seutukunnan kokoavalle ja aluetta laajasti kehittävälle tehtävälle nähtiin vahva tarve. Seutukunnan kautta kehittämistoimintaan ja edunvalvontaan saadaan leveämmät hartiat, lisää osaamista ja resursseja. Pienten maaseutukuntien yhteistoiminnalle nähtiin entistä enemmän tarvetta niin edunvalvonnassa, alueen vetovoiman parantamisessa kuin elinkeinojen kehittämisessä. Seutukunnan toimintamallia arvioidaan vielä syksyn aikana ja tarvittaessa siihen tehdään toimintaa parantavia muutoksia.

TIEDOTE Seutuseminaari 23.8.2018.

Seminaarin alustukset:

Petri Jylhä: KASE Tilannekatsaus 23 8 2018
Heidi Luomala: Digi ja sähköiset palvelut
Sari Torppa ja Mari-Liisa Haka: KASE Yrityspalvelu
Mikko Hänninen: Elinkeinoelämän näkymät ja Ohjuri-hanke
Minna Kauppinen: Yrityskyselyn tuloksia
Jukka Hautamäki: Maaseudun ja maatilojen kehittäminen