Hankkeet

Seutukunta työskentelee seudulla toteutettavien hankkeiden valmistelun ja suunnittelun parissa sekä hankkeiden toteutumisen seurannassa ja ohjauksessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Seutukunta huolehtii siitä, että toteutettavissa hankkeissa ja kehittämisohjelmissa toteutuu aluelähtöisyys: seudun tarpeet, näkemykset ja tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Kaustisen seutukunta hallinnoi alueellaan toteutettavien kehittämishankkeiden kuntarahoitusta Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kuntien puolesta. Seutukunta valmistelee ja päättää yhdessä kuntien kanssa kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta.

Tarvittaessa seutukunta myös itse toteuttaa ja hallinnoi hankkeita.