Palloiluhalli -selvitys

Tausta, tarpeet ja lähtökohdat

Kevään 2018 aikana syntyi keskustelua usean tahon kanssa tarpeesta selvittää ns. monikäyttöisen, ympärivuotisessa käytössä olevan palloiluhallin toteuttamisedellytyksiä. Keskustelua käytiin mm. kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden, yritysten sekä urheilujärjestöjen ja -seurojen edustajien kanssa. Keskustelun taustalla on seudun perinteisesti erittäin vilkas pesäpallo-, jalkapallo- ja yleisurheilutoiminta ja näiden lajien harrastamiseen liittyvät puutteet ja kehittämistarpeet. Ko. liikuntaharrastukset ovat usein koko perhettä yhdistäviä sekä myös laajemmin alueen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä toimintoja. Liikuntaharrastustoiminnan runsaat mahdollisuudet ja laadukkaat toimintaympäristöt ovat myös tärkeä osa seudun vetovoimaa, sillä osaltaan niiden avulla alue voi tarjota houkuttelevan ja viihtyisän asuinympäristön mm. lapsiperheille lisäten veto- ja elinvoimaansa.

Pesäpallo, jalkapallo ja yleisurheilu ovat kesälajeja, joiden talviaikainen harrastus vaatii katettua ja lämmitettyä tilaa, oikean tyyppistä alustaa ja riittävän suurta tilaa. Pesäpallon ja jalkapallon pelaaminen ei ole talvisin mahdollista oikeassa kenttäkoossa (harjoittelu ja pelit), koska riittävän suuri hallitila puuttuu seudulta ja myös koko maakunnasta kokonaan. Puuttuvien tilojen vuoksi harrastajat ja urheiluseurat käyttävät muina kuin kesäkausina alueen ulkopuolella sijaitsevia tiloja harjoittelu- ja kilpailutoimintaansa.

Ympärivuotiseen tilaan on nähty vahvana vaihtoehtona monikäyttöinen, tarpeeksi suuri ja lämmitettävä palloiluhalli. Palloiluhallin tulisi mahdollistaa kesäkauden ulkopuolinen harjoittelu ja kilpailutoiminta useassa eri lajissa, kuten pesä- ja jalkapallossa sekä yleisurheilussa. Seudun koon ja rajallisten resurssien vuoksi olisi löydettävä toimintamallit ja tekniset ratkaisut sille, että yhdessä tilassa voitaisiin harrastaa useaa eri palloilulajia sekä muita lajeja, kuten yleisurheilun tiettyjä kenttälajeja. Alueen yhteisen näkemyksen löytäminen tilan tarpeesta, toimintamallista ja toteuttamisesta on rajattujen resurssien ja käyttäjämäärien vuoksi tärkeää. Palloiluhalli olisi myös laajemmin alueen yhteinen vetovoimatekijä.

Tavoitteet
  1. Löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista
  2. Selvittää palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot
  3. Tuottaa esitykset toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä
Hankkeen toimenpiteitä ovat:
  • Yhteisen näkemyksen löytäminen palloiluhallin tarpeesta ja toimintamahdollisuuksista
  • Kuvauksen laatiminen hallin päätarkoituksesta ja toiminnasta
  • Toteuttamisen edellytysten ja toimintamallien selvittäminen
  • Johtopäätökset ja esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen vetäjänä toimii osa-aikaisesti kehittämisjohtaja Petri Jylhä. Yhteistyökumppaneina ovat seudun kunnat (viranhaltijat ja luottamushenkilöt), yritykset ja muut yhteisöt, urheiluseurat sekä urheilujärjestöt: mm. SUL Keski-Pohjanmaan piiri KePy, Keski-Pohjanmaan Pesis Ry, Suomen Palloliitto Keski-Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan Liikunta KePLi, Halsuan Toivo, Kaustisen Pohjan-Veikot, Lestijärven Kiisto, Toholammin Urheilijat ja Vetelin Urheilijat.

Hankkeen toteuttamisaikataulu on 1.11.2018 – 31.12.2019 ja toteutussalueena seutukunnan kunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli.

Hanketta rahoittavat Pirityiset ry Leader -ohjelmasta ja seutukunnan kunnat.