Elinvoimaohjelma 2016-2020

Vaikutetaan yhdessä!

Kaustisen seudulla nähtiin maakuntauudistuksen ja kuntien muuttuvan roolin vuoksi tärkeäksi käynnistää yhteinen tulevaisuuspohdinta, joka tukisi koko seudun ja yksittäisten kuntien kehittymistä. Tavoitteeksi asetettiin yhteisen tahtotilan ja keskeisten kehittämisen painopisteiden määrittäminen seudun elinvoiman lisäämiseksi.

Elinvoimaohjelman sisältö pohjautuu seudun asukkaiden, luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja yritysten edustajien ajatuksiin. Yhdessä valmisteltu ohjelma toimii tekoihin ja toimintaan ohjaavana työkaluna.

Se on aktiivisten ihmisten ohjelma ja tarkoitettu jokaiselle seudun kuntalaiselle tarttua sanoista tekoihin!

Elinvoimaohjelman tavoitteet ja painopisteet:

  1. Vahvistuva ja monipuolistuva elinkeinoelämä
  2. Vetovoimainen Kaustisen seutu
  3. Vireä ihmisten arki
  4. Yhdessä ennakoiden ja resurssit ymmärtäen kehitettävä yritysten ja asukkaiden toimintaympäristö
  5. Digitalisoituvat palvelut
  6. Kuntarajat ylittävä ja elinvoimanäkökulmaa vahvistava kunnallishallinto

Elinvoimaohjelma luettavissa:
Kaustisen seutu – Suomen elivoimaisin maaseutu