Seutuhallinto

Seudun kunnat solmivat 9.6.2000 ensimmäisen yhteistyösopimuksen ja järjestäytyivät Lestijärven kunnan lautakunnaksi (kuntalaki 51 §/410/2015). Sopimus uusittiin keväällä 2005 Kaustisen seutukunnan kuntien seutusopimuksella, joka oli voimassa 31.12.2012 saakka. Tämän jälkeen yhteistyötä jatkettiin Kaustisen seutukunnan kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella, joka viimeisimmällä uusintakierroksella 1.1.2016 alkaen solmittiin toistaiseksi voimassa olevana. Perhon kunta irtisanoutui yhteistoimintasopimuksesta 1.1.2017 alkaen.

Yhteistyötä toteutetaan Lestijärven kunnan lautakuntana, josta käytetään nimitystä seutuvaltuusto. Yhteistyön valmisteluelimenä toimii seutukunnan johtoryhmä, jonka muodostavat jäsenkuntien kunnanjohtajat.

Seutuvaltuusto vastaa myös KaseNet:n toiminnasta ja kannattavuudesta, vaikkakin KaseNet on eriytetty seutukunnan toiminnasta Lestijärven kunnan erilliseksi taseyksiköksi. KaseNet huolehtii, ylläpitää ja kehittää Kaustisen seudun kuntien yhteisesti rakentamaa tietoliikenneverkkoa alueen palveluiden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. KaseNetilla on johtokunta, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta Kaustisen seutukunnan alueen kunnasta. KaseNet:in johtokunnan nimeää seutuvaltuusto. Lisätietoa KaseNet:istä tästä.