Johtoryhmä

Seutuvaltuuston valmistelevana elimenä toimii kunnanjohtajista koostuva Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia ja varapuheenjohtajana Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Seuraava kokousajankohta on nähtävissä kohdassa Ajankohtaista.

Johtoryhmän kokousten esityslistat ja päätökset ovat nähtävissä kohdassa Päätökset, pöytäkirjat.