Seutukunnan tehtävät

Työtä seudun elinvoiman hyväksi!

Seutuyhteistyöllä haetaan kuntien yhteistä etua ja toteutetaan seudulla määriteltyä toiminta-ajatusta. Kunnat kokoavat voimavaransa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi seudun elinvoimaisuuden parantamiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi, seudun tunnettuuden vahvistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Seutukunta toimii yhteistyössä elinkeinoelämän, kuntien, valtion viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa tavoitteena sidosryhmien laaja osallistuminen alueen kehittämiseen.

Hankevalmistelu ja -hallinnointi
Seutukunta työskentelee hankkeiden valmistelun ja suunnittelun parissa sekä hankkeiden toteutumisen seurannassa ja ohjauksessa monien eri toimijoiden kanssa. Seutukunta huolehtii siitä, että uusissa hankkeissa ja kehittämisohjelmissa toteutuu aluelähtöisyys: seudun tarpeet, näkemykset ja tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa seutukunta myös itse toteuttaa ja hallinnoi hankkeita.

Hankkeiden kuntarahoituksen koordinointi
Seutukunta valmistelee ja päättää yhdessä kuntien kanssa kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta. Keskeinen tehtäväkenttä on hyödyntää tehokkaasti käytössä olevia rahoitusinstrumentteja (EU, kv. ja kansalliset), jota kautta alueelle saadaan kanavoitua lisää kehittämis- ja investointirahoitusta seudun ulkopuolelta.

Verkosto- ja kehittämisyhteistyön koordinointi
Seutukunta vastaa seudullisen, maakunnallisen ja ylimaakunnallisen verkosto- ja kehittämisyhteistyön kokoamisesta alueemme kehittämiseksi. Käytännössä se tarkoittaa usein eri tahojen – esimerkiksi rahoittajien, oppilaitosten, kehittämisorganisaatioiden ja yritysten – yhteen kokoamista ja kehittämistyön käynnistämistä sekä sen vetäjänä toimimista.

Edunvalvonta
Seutukunta huolehtii alueen edunvalvonnasta julkisen kehittämis- ja investointirahoituksen päätöksenteossa toimien maakunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä. Seutukunta vaikuttaa alueen yritystoiminnan kannalta keskeisen infrastruktuurin (liikenneyhteydet, tietoverkot) kehittymiseen sekä antaa lausuntoja esimerkiksi maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ohjelmiin sekä ajankohtaisiin erityiskysymyksiin.